Във фирмата работят специалисти с дългогодишен опит във водопречистването и с необходимата квалификация, оторизирани от компетентните органи да извършват проектиране на технологични инсталации за водопречистване във всички области на бита.

Проектите се изготвят по задание на клиента, в зависимост от необходимата степен на пречистване.

Инсталациите се проектират за монтаж предимно в термоконтейнери. Този начин на монтиране е с редица предимста пред монтаж на съоръженията в сграда:

 

√ ниска себестойност на 60% в сравнение с класическите пречиствателни станции
√ висококачествено изпълнение в заводски условия
√ изключително малка площ
√ кратки срокове за изпълнение и монтаж
√ намален разрешително-съгласувателен режим при изпълнение като готово съоръжение
√ модулно изпълнение, позволяващо компактност и позволяващо разширение
√ липса на строителни дейности, с изключение на бетонна площадка за монтаж на модула