В производствената листа са включени:

Технологични инсталации и станции за пречистване:

Пречиствателни станции за питейна вода.

Пречиствателни станции за битово отпадни води.

Пречиствателни за технологични отпадни води.

Инсталации за:

- Стабилизация на вода за бутилиране;

- физико-химична стабилизация на вода за технологични цели;

-Микробиологична стабилизация на вода за плувни басейни;

 

Съоръжения:


- Озонатори

- Хидродинамични смесители

- Филтри

- Електролизери

- Флотатори

Виж галерия: