Монтажът на съоръженията се извършва в термоизолирани контейнери с изградена климатизация и осветление. Размерите на контейнерите са в зависимост от състава на водопречиствателната инсталация.

Термоконтейнерите се транспортират до монтажната площадка, където инсталацията се свързва с входящата и изходяща водна магистрала.

Ако инсталацията е контейнерно изпълнение времето за монтаж и пуск е в рамките на 2 работни дни.