Фирмата извършва гаранционен и извънгаранционен сервиз на монтираните съоръжения!